Thursday, January 11, 2007

Buntut Montor Mabur Adam Air Kepanggih ing Sulawesi Kidul

Tukang golek iwak Indonesia (nelayan) sampung nemokaken Adam Air Boeing 737 ingkat ical saking radar sedasa dinten kepengker, wonten ing mangsa ala (stormy weather). Montor mebur ingkang mbeta 102 tiyang ing lebetipun. Pecahanipun kepanggih wonten ing laut, lan wonten ing pesisir.

Setunggal meter (yard) bageyan buntut, bageyan wingking kursi lan bageyan pecahan sak liyanipun saking jenis Boeing 737, mbok menawi njeblug lan mencelat2, sumebar wonten laut.

Eddy Suyanto, pimpinanipun operasi panggolekan lan panyelametan, ngendika bilih serial number ing buntut - ingkang kepanggih sekitar 300 meter kulon pesisir Sulawesi - dipun konfirmasi bilih puniko bageyan saking Adam Air KI-574.
Ananging panumpang sak liyanipun dereng kepanggih, ngedikanipun Suyanto.

No comments: